Menu Sluiten

Advocatenbureau Bouwrecht


Advocatenbureau bouwrecht

Indien je tijdens een bouwproject een geschil krijgt dat je niet kan oplossen, zal je genoodzaakt zijn om beroep te doen op een gespecialiseerd advocaat bouwrecht. Een goed advocatenkantoor met kennis van bouwrecht zal duidelijk en open communiceren, heeft een oplossingsgerichte instelling, is persoonlijk betrokken in uw dossier en zal u voor zijn diensten een transparant ereloon en vergoeding aanrekenen.

Je kan o.m. een beroep doen op een advocaat bouwrecht bij discussies over een bouwovertreding, bouwmisdrijf , verborgen gebrek aan een woning of pand, bouwgeschil, betwiste facturen van je aannemer, architect of bouwpromotor, faling aannemer, niet respecteren deadline bouwproces, betwisting met je architect of betwisting over de bouwkwaliteit.

Een advocatenbureau dat specialist is in bouwrecht zal uitsluitend werken met hoog opgeleide gekwalificeerde advocaten die over de juiste knowhow en ervaring beschikken in hun vakgebied.

Het is in ieder geval belangrijk om de diensten van een advocaat bouwrecht in te schakelen wanneer je probeert een vordering in te stellen tegen een aannemer of ondernemer voor een bouwbedrijf. De advocaten zullen alle details van het bouwrecht kennen om de juiste juridische claim in te dienen bij de Rechtbank.
Het bouwrecht is een bijzondere tak van de advocatuur die zich vooral bezighoudt met zaken die betrekking hebben op de bouw, het bouwkundig ontwerp, de bouwkunde en aanverwante terreinen. Het is in wezen een samensmelting van civiel recht, contractenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Dit recht is relatief nieuw voor de advocatuur, maar bestaat al geruime tijd. Het bouwrecht houdt zich bezig met de regulering van het aannemingsproces van zowel residentiële als commerciële projecten.

Info over advocatenbureau bouwrecht

De discipline van Advocatenbureau bouwrecht

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels met als doel bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het stedenbouwkundige zaken betreft en privaatrechtelijk als waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer.

Het bouwrecht behelst en is gerelateerd aan zaken als aannemingsrecht, architectenrecht, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, woningwet, bouwverordening, bouwbesluiten en bouwtechnische voorschriften.

Kortom, je mag gerust stellen dat bouwrecht betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met bouwen en verbouwen en dit in de meest breedste zin van het woord.

Bent u op zoek bent naar een rechtsgebied dat zich specifiek bezighoudt met bouwgerelateerde kwesties, dan is het bouwrecht het gebied waar u zich op moet richten. Dit komt omdat de bouw zo´n ingewikkeld vakgebied is.

Bouwrecht en vastgoedrecht zijn verwant aan elkaar. Bouwtechnische ervaringsdeskundigheid gaan hand in hand met juridische kennis. Een advocaat bouwrecht is aangewezen indien je bijstand nodig hebt bij het voeren van bouwgeschillen, zowel voor de hoven en rechtbanken als in arbitrage. Vaak helpen ze op juridisch gebied eveneens bij een vastgoedproject. Tot slot adviseren ze je bij het opstellen of nazicht van de contracten, bemiddelen en onderhandelen.
In Antwerpen, Lier en Mechelen kan je ongetwijfeld enkele goede advocaten bouwrecht vinden die u op regelmatige basis op de hoogte houden van de stand van uw dossier.

Bovendien hanteren zij doorzichtige tarieven en houden zij u op de hoogte van de kosten.

Meer info over advocatenbureau bouwrecht nu op www.advocatenkantoor-mattijs.be.

Tags

Advocatenbureau Bouwrecht |