Menu Sluiten

Vennootschapsrecht


Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is de tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daarbij. Kortom een advocaat vennootschapsrecht is dus een advocaat ondernemingsrecht die gespecialiseerd is in vennootschappen. Vennootschapsrecht hangt nauw samen met handelsrecht en ondernemingsrecht.

In de 20e eeuw werd in België de vennootschap in het burgerlijk wetboek omschreven als een soort overeenkomst. Daarnaast beschreef het Wetboek van koophandel de zogenaamde handelsvennootschappen. In 1999 werden al deze bepalingen opgeheven en werd een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen uitgevaardigd. Een vennootschap wordt opgericht door een vennootschapscontract waarbij men iets in gemeenschap brengt met de bedoeling winst te maken. De Belgische wetgever heeft de ondernemingsrechtbank aangewezen om de registratie van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid bij te houden. Dit gebeurt op de griffie. Daar wordt over alle vennootschappen een vennootschapsdossier bijgehouden dat gratis kan worden ingekeken. Een uittreksel uit het dossier kan verkregen worden tegen betaling. Sinds 1997 is de publieke informatie over vennootschappen met rechtspersoonlijkheid beschikbaar via de website van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Bij vennootschapsrechtelijke geschillen staat een advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht aan uw zijde.

Het vennootschapsrecht en ondernemingsrecht is in wezen het rechtsorgaan dat alle contractuele relaties, persoonlijke rechten en transacties van personen, bedrijven, instellingen en organisaties beheerst. Het woord “onderneming” wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar alle entiteiten die georganiseerd zijn volgens de wetten van een land. Het woord “onderneming” is een uitvinding van de wet waarin is besloten dat een onderneming moet worden beschouwd als een juridisch gescheiden entiteit van de eigenaar.

Een advocaat vennootschapsrecht kan optreden bij vennootschapsrechterlijke geschillen en geeft advies inzake bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersrechten en allerhande geschillen tussen vennootschappen, handelaars, aandeelhouders, bestuurders of managers. Zoals steeds zal in eerste instantie een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht steeds een minnelijke schikking nastreven. Het spreekt voor zicht dat hij uw belangen zal vertegenwoordigen voor de handelsrechtbank.

Info over vennootschapsrecht

Feiten over Vennootschapsrecht

Een advocaat vennootschapsrecht geeft u eveneens juridische bijstand voor al uw vragen m.b.t. handelsdocumenten, contracten en overeenkomsten, herstructureringen, falingen, vereffeningen, fusies, overnames en participaties.

Om een advocatenkantoor vennootschapsrecht bij u in de buurt te vinden, kan u steeds enkele opzoekingen doen op internet of advies vragen bij bevriende vennootschappen of handelaars. Deze mensen kunnen advies geven over welke advocaten goed zijn, wie ze goed vinden in hun werk, en met wie ze liever niet werken.

De dienstverlening is steeds maatwerk in de complexe bedrijfswereld waar ondernemers, bedrijven en handelaars mee geconfronteerd worden. Recent werd de term “handelaar” vervangen door “onderneming”. De vroegere “rechtbanken van koophandel” noemen nu “ondernemingsrechtbanken”. Iemand die een bedrijf opricht kiest best voor een vennootschap om het bedrijfskapitaal en risico te scheiden van het privé vermogen.

In het maken van een keuze kan je bij oprichting best beroep doen op een advocaat vennootschapsrecht. De advocaat of het advocatenbureau zal u waardevol advies geven.

Het vennootschapsrecht is verschillend van land tot land. In veel landen heeft het vennootschapsrecht ook een speciale bepaling om zaken als fusies, overnames, aandelenbezit, insolventie en faillissement aan te pakken.
Je ziet het al, beroep doen op een advocaat vennootschapsrecht is een absolute “must” in het bedrijfsleven. 

Meer info over vennootschapsrecht nu op www.advocatenkantoor-mattijs.be.

Tags

Advocaat Antwerpen Vennootschapsrecht | Advocaat Wilrijk Vennootschapsrecht | Advocaten Antwerpen Vennootschapsrecht | Advocaten Mechelen Vennootschapsrecht | Advocaten Wilrijk Vennootschapsrecht | Advo |